Menu

SF-Herlev

Læserbreve

Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres  
Arly Eskildsen d. 12. april 2018

Folkeskolerne trænger alle til et økonomisk løft 
Arly Eskildsen d. 1. februar 2018

Budgetaftalen for 2018  
Betina Skovby, september 2017.

SF og Konservative 
Fælles mål; bedre normeringer i daginstitutionerne
Betina Skovby og Hanne Bjørn-Klausen
d. 12. november 2017.

Svar til Peter Nielsen
Om normering i vores daginstitutioner
Betina Skovby d. 12. november 2017.

SF aftryk i budgetaftalen
Betina Skovby d. 28. September 2017.

Flotte SF-resultater i budgetaftalen for 2018
Arly Eskildsen d. 21. September 2017.

Bymidten skal udvikles
Arly Eskildsen. Januar 2017.

28% fejl i kommunens klagesager 
​Arly Eskildsen d. 30. marts 2017

Arly 1. maj-tale 2017
​Arly Eskildsen d. 1. maj 2017

Nyt rådhus – penge ud ad vinduet?
​Arly Eskildsen d. 17. maj 2017.

Tvivlsomt beslutningsgrundlag for nyt Rådhus
​Arly Eskildsen d. 8. juni 2017.

Socialdemokraterne afviser forslag om "Demens venlig kommune"
​Arly Eskildsen d. 1. september 2017.

Demens venlig kommune

Socialdemokraterne afviser forslag om "Demens venlig kommune" 

På Sundheds og Voksenudvalgsmødet d. 29/8 havde Venstre stillet forslag om at Herlev tilslutter sig initiativet "Demens venlig kommune". Initiativet sætter fokus på Demens området ved ikke kun at støtte demens ramte familier, men også åbne mulighed for at skabe et lokalsamfund og et erhvervsliv, som prøver at tage hensyn til følgevirkninger af demens, ved at have kendskab til sygdommen, så vi undgår at borgere udstødes af fællesskaber og kan færdes i bylivet. Desværre valgt de 5 socialdemokrater i udvalget at stemme imod forslaget. Det gjorde de bl.a. med henvisning til at øvrige ældre ikke skal glemmes. Jeg er som sundhedsperson ikke et sekund i tvivl om, at initiativet ”Demens venlig kommune” også vil komme andre ældre i kommunen til gode. Herlev mangler en sammenhængende strategi på området.

Enhedslisten og SF stiller sig helt uforstående overfor, at man fra socialdemokratisk side, vælger ikke at støtte forslaget. Det kan da kun være positivt, at andre end de familier der er ramt af demens, bliver bekendte med problematikken, blandt andet fordi sygdommen kan forsinkes med de rette tiltag, og fordi det ser du til, at rigtig mange af os i fremtiden løber ind i sygdommen, i takt med at vi bliver ældre.
”Demensvenlig kommune” er et initiativ fra ”Demens alliancen” som består af FOA, PenSam, Alzheimerforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Ældre Sagen og Bindslev Next Step.
 
Enhedslisten har sammen med SF taget initiativ til at afholde et dialogmøde d. 11 september kl 19-21 i Medborgerhuset, om demens, hvor alle har mulighed for at komme og dele deres erfaringer uanset partifarve.
 
Marianne Dithmer, Enhedslisten 
Arly Eskildsen, SF