Menu

SF-Herlev

Læserbreve

Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres  
Arly Eskildsen d. 12. april 2018

Folkeskolerne trænger alle til et økonomisk løft 
Arly Eskildsen d. 1. februar 2018

Budgetaftalen for 2018  
Betina Skovby, september 2017.

SF og Konservative 
Fælles mål; bedre normeringer i daginstitutionerne
Betina Skovby og Hanne Bjørn-Klausen
d. 12. november 2017.

Svar til Peter Nielsen
Om normering i vores daginstitutioner
Betina Skovby d. 12. november 2017.

SF aftryk i budgetaftalen
Betina Skovby d. 28. September 2017.

Flotte SF-resultater i budgetaftalen for 2018
Arly Eskildsen d. 21. September 2017.

Bymidten skal udvikles
Arly Eskildsen. Januar 2017.

28% fejl i kommunens klagesager 
​Arly Eskildsen d. 30. marts 2017

Arly 1. maj-tale 2017
​Arly Eskildsen d. 1. maj 2017

Nyt rådhus – penge ud ad vinduet?
​Arly Eskildsen d. 17. maj 2017.

Tvivlsomt beslutningsgrundlag for nyt Rådhus
​Arly Eskildsen d. 8. juni 2017.

Socialdemokraterne afviser forslag om "Demens venlig kommune"
​Arly Eskildsen d. 1. september 2017.

Klagesager

28 % fejl i kommunens klagesager

DR har på grundlag af tal fra Ankestyrelsen lavet en opgørelse over kommunernes fejl i deres afgørelser på beskæftigelses- og socialområdet i indsendte klagesager. På landsplan er antallet af fejlafgørelser i de indklagede sager steget fra 21 % i 2013 til 29 % i 2016. 

I Herlev viser opgørelsen for perioden 2013-16, at borgerne har klaget over 837 afgørelser, hvoraf 28 % med fejl ifølge Ankestyrelsen. Det er sager, hvor borgerne enten har fået ret, fordi kommunen har begået fejl, eller at kommunen skal se på sagen igen, fordi der er væsentlige oplysninger, som kommunen ikke har taget stilling til.
Det er et alvorligt problem, at når så mange afgørelser er fejlbefængt. Det er ofte borgere, som i forvejen har en presset livssituation, der skal bøvle først med kommunen, dernæst klagesystemet for at få ret eller en sagsbehandling på et ordentligt grundlag. Nogle borgere magter ganske heller ikke at tage kampen.

I Herlev har kommunens egen revision også igennem de seneste 4-5 år påpeget problemerne i afgørelser truffet i Jobcentret, Familieafdelingen og voksenhandicap-området. På nogle områder har revisionen sågar rejst tvivl om borgernes retssikkerhed. På handicapområdet er kommunen blevet markant underkendt i sager vedrørende omfanget af dagtilbud mv. 

Der er blevet taget ledelsesmæssig handling på de omfattende problemer i sagsbehandlingen, efterhånden som de er blevet afdækket – og tendensen er generelt gået markant i den rigtige retning. Men det efterlader unægtelig et noget blakket billede af kommunens service over for de borgere, som har allermest brug for hjælp til at klare hverdagen – eller til at komme videre med deres liv.

 

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)